Artikel (2)

Keywords: web

Cara Mudah Membuat Web

Membuat web pribadi ? akh ndak mungkin ! sulit, Harus orang yang Ahli IT !
ternnyata anggapan tersebut sekarang tidaklah benar dengan bantuan " SITIKNO" impian untuk mempunyai web sendiri menjadi sangat mudah untuk diwujudkan....

selengkapnya...

Sat, 3 May 2014 @11:49

BERANI MEMULAI PERUBAHAN

Bismillahi tawakaltu 'alallohi wala haula walaquata illabillahil 'aliyil'adzin

Segala puji syukur kehadirat Alloh Swt.
Sholawat serta salam semoga tercurah kepada panutan saya nabi Muhammah saw, keluarga, sahabat serta para ngikut jejak sunnah beliau.

selengkapnya...

Fri, 2 May 2014 @09:47

Copyright © 2020 sudipriyambodo.com · All Rights Reserved