Artikel (1)

Keywords: sudi priyambodo

BERANI MEMULAI PERUBAHAN

Bismillahi tawakaltu 'alallohi wala haula walaquata illabillahil 'aliyil'adzin

Segala puji syukur kehadirat Alloh Swt.
Sholawat serta salam semoga tercurah kepada panutan saya nabi Muhammah saw, keluarga, sahabat serta para ngikut jejak sunnah beliau.

selengkapnya...

Fri, 2 May 2014 @09:47

Copyright © 2020 sudipriyambodo.com · All Rights Reserved